Înapoi (Admiterea la Master)

Regulamente

 • OME 3102/08.02.2022 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare 

 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de MASTER la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2023 (cf.HS 04/22.03.2023)

  Anexe la Metodologie:

 • Anexa 1 - Valori ale coeficientului K

 • Anexa 3 - Oferta programelor de studii universitare de master organizate de UPT în anul universitar 2023-2024

 • Anexa 4 - Procedura pentru derularea on-line a concursului de admitere la master în UPT

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Clarificări metodologie admitere master

  1. Echivalarea interviului cu media multianuală se poate face dacă se dorește, dar DOAR dacă doriți să urmați un master în același domeniu ca primă opțiune. Spre exemplu: Dacă ai terminat CTI RO / CTI ENG => poți echivala doar dacă ai prima opțiune ML, SE, IT sau CCIT. Dacă ai terminat IS poți echivala doar dacă ai prima opțiune SISC, SIIS, SIAPS, ... . În schimb, dacă ai terminat la IS și ai prima opțiune ML sau alt master de la CTI, interviul e obligatoriu. Și invers, dacă ai terminat la CTI, dar ai prima opțiune SISC, trebuie sa dai interviu.
  2. Dacă aveți în lista de opțiuni, pe orice poziție, masterul de Game Development, INTERVIUL E OBLIGATORIU, indiferent de ce specializare ați terminat. De asemenea, dacă aveți Game Development oriunde pe lista, trebuie să pregătiți portofoliul necesar cu proiecte. Dacă nu îl faceți, sunteți automat respinși la Game Development și repuși în calcul pentru celelalte mastere puse ca opțiuni (și cu interviu obligatoriu).
  3. Dacă aveți în lista de opțiuni, pe orice poziție, un master în limba engleză,  trebuie să prezentați un atestat de cunoaștere a limbii engleze. Atestarea cunoașterii limbii engleze poate fi echivalată și cu atestatul de limbă engleza de la examenul de Bacalaureat, sau absolvirea cursurilor de limbă engleză la liceu sau la absolvirea unui program de studii de licență sau master în limba engleză, sau absolvirea cursurilor de limbă engleză în cadrul ciclului de licență. În cazul în care nu se poate face dovada cunoașterii limbii engleze prin atestat, candidații se vor programa pentru interviu și vor susține interviul în limba engleza, pentru verificarea cunoașterii limbii engleze.
  4. Interviul se va desfășura în format online pentru toți candidații. Fiecare comisie de interviu va publica link-ul de conectare în ziua interviului.