Înapoi (Modalitățile de admitere)

Admiterea pentru olimpici

Admiterea pentru olimpici se realizează după cum urmează:

Admitere cu media 10.00

 1. Locurile I, II sau III, medalia de aur, argint sau bronz sau echivalente ale acestora, în oricare din anii de liceu la fazele naționale sau locurile I, II, III sau mențiune/ medalia de aur, argint sau bronz sau echivalente ale acestora, în oricare din anii de liceu, la fazele internaționale ale olimpiadelor organizate sub egida Ministerului Educației, în unul dintre următoarele domenii:

  • Matematică;
  • Fizică;
  • Informatică;
  • Electronică.
 2. Locurile I, II, III în oricare din anii de liceu la următoarele concursuri naţionale:

  • Concursul de matematică Valeriu Alaci, începând cu ediţia 2016;
  • Concursul de programare Alexandru Rogojan, începând cu ediţia 2016;
  • Concursul de matematică Adolf Haimovici;
  • Proba de algoritmică a concursului iTEC, până la ediția 2020, având un cadru didactic UPT in juriu, care şi semnează diploma;
  • Faza finală a probei de algoritmică a concursului iTEC, începând cu ediția 2021, desfășurată online și validată prin interviu cu comisie formată din cadre didactice UPT și organizatori;
  • Concursul „Electronica între hardware și software” organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale.
 3. Calificare la faza națională la următoarele concursuri:

  • Olimpiada Județeană de informatică
  • Olimpiada Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (OSEPI)

Echivalare probă de verificare a cunoștințelor la matematică cu nota 10.00

 1. Locurile I, II, III în oricare din anii de liceu la următoarele concursuri județene, cu condiția ca punctajul să fie minim 30% din punctajul maxim:

  • Olimpiada județeană de informatică
 2. Mențiune la faza finală a probei de algoritmică a concursului ITEC, începând cu ediția 2021, desfășurată online și validată prin interviu cu comisie formată din cadre didactice UPT și organizatori.

Clasamentul se face în funcție de:

 • media de bacalaureat – reprezentând primul criteriu de ordonare;
 • media la disciplina de matematică calculată pe toţi cei 4 ani de liceu - reprezentând al doilea criteriu de ordonare.