Înapoi (Modalitățile de admitere)

Scapă de examenul de matematică

Admiterea online bazată pe un portofoliu de realizări are ca scop recunoașterea rezultatelor obținute de către candidat la diferite competiții, cât și aptitudinile sale tehnice și valoarea acestora.

Instrucțiunile de completare a dosarului ce conține realizările din liceu le găsești aici. Portofoliul/dosarul descrie de fapt rezultatele obținute de către tine la concursuri și activități școlare sau extrașcolare de pe parcursul liceului în domeniile: informatică, tehnologii informatice sau alte aplicații de tip hardware-software și tehnologii de comunicații.

Categorii de competiții și premii acceptate:

  1. Premii și mențiuni la olimpiade: județene sau la alte competiții naționale de Informatică/Algoritmică;
  2. Premii, mențiuni, participări cu rezultate notabile la competiții Hardware & Software & Automatică & Electronică & Comunicații (IT&C);
  3. Alte realizări deosebite Hardware & Software & Automatică & Electronică & Comunicații (IT&C) care să dovedească cunoștințe excepționale în domeniu.

Prima categorie se adresează competițiilor de Informatică/Algoritmică, iar ultimele două categorii se adresează competițiilor și proiectelor în domeniul Informaticii, Automaticii, Calculatoarelor, Electronicii, Telecomunicațiilor sau Tehnologiilor Informaționale.

La Informatică/Algoritmică sunt cuprinse toate olimpiadele de informatică și competițiile specifice asemănătoare acestora. La ultimele două categorii sunt considerate toate competițiile și proiectele din domeniile precizate indiferent de tehnologiile folosite. Se consideră competiții naționale acele competiții a căror participare nu este limitată local, iar competiții internaționale acele competiții ai căror participanți provin din mai multe țări.

Șablon Portofoliu
Exemplu de portofoliu completat
Exemplu de dosar