Înapoi (Admitere)

Număr locuri - sesiunea de toamnă

Avem 17 locuri disponibile pentru sesiunea din toamnă, 2023, la secțiunea 12L:

Informatică

  • 5 - buget
  • 12 - taxă

La secțiunea 12-AC-Inf, media de admitere se calculează cu formula:

  • 𝑚 = (4 ∗ 𝑛 + 𝑏)/5

unde: m – media de admitere; n - nota obținută la una dintre următoarele probe de bacalaureat: matematică sau informatică (această opțiune nu presupune o examinare propriu-zisă, ci doar luarea în calcul a notei respective de la examenul de bacalaureat) sau la proba online bazată pe portofoliu de realizări, în funcție de opțiunea candidatului; b – media la bacalaureat.

Dacă în cadrul examenului de bacalaureat, candidatul nu a susținut probe de matematică sau informatică, valoarea lui n este 5. În această situație valoarea lui n se poate echivala și cu nota obținută la proba de matematică din cadrul secțunii 6, dacă candidatul a susținut această probă. Dacă opțiunea candidatului implică proba de matematică din cadrul examenului de bacalaureat, pentru n sunt luate în considerare doar notele la proba de matematică pentru care candidatul s-a pregătit conform următoarelor programe de examen: Mmatematică-informatică, Mștiințele naturii și M_tehnologic (nu se consideră M_pedagogic).