Înapoi (Admitere)

Regulamente

Metodologia cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2023

 • Anexe la Metodologie:

  • Anexa 1 - Oferta programelor de studii, tipul concursului și formula de calcul a mediei de admitere 

  • Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll 

  • Anexa 4 - Derularea probei de matematică în cadrul secțiunii 6 de admitere la licență 

  • Anexa 5 - Procedura de admitere pe bază de portofoliu - ”Examen ONLINE bazat pe portofoliu de realizări! la Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC) 

  • Anexa 6 - Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere 

  • Anexa 7 - Criterii și condiții speciale de admitere pentru candidații care au calitatea de sportivi de performanță

* Conținutul probei scrise a Concursului de verificare a cunoștințelor (tip grilă) la Matematică urmează programa de bacalaureat de la disciplina de Matematică aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5151 din 30 august 2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2023.

 • Informații Admitere Învățământ la distanță/Frecvență redusă - detalii 
 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal