Înapoi (Admitere)

Taxe de admitere

Taxa de școlarizare pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă în sesiunea septembrie 2023 poate fi achitată în două rate egale. Prima rată trebuie achitată până vineri, 22 septembrie 2023 conform hotărârii 23210/12.09.2023.

Taxa de școlarizare pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă în sesiunea iulie 2023 poate fi achitată în două rate egale. Prima rată trebuie achitată în perioada 31 iulie 2023 - 28 august 2023 conform hotărârii 18883/19.07.2023.

La licență, taxele de admitere pentru sesiunea iunie-septembrie 2023 sunt:

Taxa de înscriere:

- pentru candidații care transmit dosarul online, pe platforma Enroll, (fără diploma de bacalaureat) în perioada de pre înscriere 01.06.2023 - 04.07.2023, este de 100 lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs;

- pentru candidații care se înscriu ulterior acestei perioade este de 150 lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs;

Obs.: Taxa de înscriere oferă candidatului posibilitatea de a participa la concursul de admitere organizat la maxim două secțiuni. Dacă un candidat se înscrie la mai mult de două secțiuni, va trebui să achite mai multe taxe conform regulii de mai sus.

Taxa de confirmare: 100 lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs;

Taxa de solicitare a echivalării studiilor absolvite: 150 lei; se percepe doar candidaților declarați admiși și trebuie achitată deodată cu taxa de confirmare;


Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

  1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
  2.  În următorul cont deschis la UniCredit Bank:*

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061  —  Taxe de MASTER prin Ordin de plată

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, AC, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela